Hem2020-06-11T09:59:09+01:00
PLANERA DITT BESÖK
INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR
KALENDERBOKA BILJETT
TEKNIK PÅ TURNE
TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
KALENDERBOKA BILJETT
KONTAKTA OSS
SVERIGES FRÄMSTA PEDAGOGISKA CENTER
KALENDERBOKA BILJETT

Interaktiva utställningar

I Exploratoriet finns utställningsmiljöer i två plan där du kan experimentera med teknik och naturvetenskapliga fenomen. Det är totalt 800 kvadratmeter utställningsyta med utställningar och interaktiva experiment. Här finns bland annat Skogen, Staden och Solen.
Det kommer mera, utställningsmiljöerna fortsätter att växa fram i samarbete med regionens näringsliv
Här finns också plats för tillfälliga utställningar, som hyrs in för perioder om 2-4 månader. Välkommen att upptäcka!

Staden som växer hållbart

Ett mänskligt samhälle fungerar som en del i det omgivande ekosystemet. Vi är beroende av de resurser jorden förser oss med. Ekosystemen på jorden utför tjänster åt oss genom att kretsloppen ger oss rent vatten och ren luft. Marken kan odlas tack vare att det finns små organismer som bryter ned organiskt material till ämnen som växterna kan ta upp. Avfallsämnen tas om hand och oskadliggörs.

I utställningen Staden får besökarna prata med den talande toalettstolen, Titta nära på Avfallstrappan och koppla ihop vatten- och avloppsledningar i experimentborden. Som lärare kan du boka in ett särskilda skolprogram om stadens tekniska system, gör en bokningsförfrågan.

I samarbete med Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad.

Sol, vind & vatten

Energi kan varken tillverkas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Genom experiment, undersökningar och egna konstruktioner kan besökarna få förståelse för energins oförstörbarhet och flöde, kunskaper om olika energikällor och deras påverkan på klimat och miljö.

Vattenmassorna som forsar fram på sin väg tillbaka mot havet kan användas för att utvinna el. I ”Vattenlandet” får du känna på vattnets kraft och möjligheter, bygg dammar och få turbiner att snurra. Upplev energi!

Utställningen uppförs i samarbete med Skellefteå Kraft.

Skog & trä

Skogen gör nytta både för miljön, människorna och samhället. Skogen blir till hus, möbler, förpackningar, gröna drivmedel, bioplaster och till och med kläder.

Den svenska skogen myllrar av liv, allt från stora fyrfota djur till pyttesmå organismer. Den här biologiska mångfalden bidrar svenskt skogsbruk aktivt till att bevara, t.ex. genom att inte alls röra vissa skogar men också genom att lämna kvar skog, även där man avverkar.

Finns det risk för att skogen tar slut? Nää, tvärtom – varje år växer det mer än det fälls plus att det planteras tre nya träd för ett som avverkas. Det här gör också att skogen mår bättre.

De svenska skogarna och skogsbruket bromsar klimatförändringarna. Skogen har en fantastisk förmåga att binda koldioxid. När fotosyntesen får skogen att växa binds koldioxid i träden och marken i stället för att hamna i atmosfären.

Utställningen växer fram i samarbete med Martinsons samt Mera Skog i Västerbotten.

Metaller

Jordens cirka åttio olika metalliska grundämnen finns i produkter som vi har runt omkring oss dagligen. Jordens befolkning ökar och då ökar också behovet av metaller, till bostäder, vattenrening och kommunikation mellan oss. Metaller är också en förutsättning för dagens miljöteknik, som solceller och vindkraftverk.

Metaller kan återvinnas om och om igen utan att tappa kvalitet. Bolidens smältverk Rönnskär är världsledande inom återvinning av metaller. Tillgången på återvinningsmaterial är inte tillräckligt stor för att täcka världens behov av metaller. Nya gruvor behövs, men de ska brytas på ett hållbart och säkert sätt.

Utställningen växer fram i samarbete med Boliden.